Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Vlašský dvůr, 06.05. - 24.05.2009


Malíř Pavel Kříž se narodil 1959 v Praze. Vystudoval malbu v ateliéru profesora Karla Součka na pražské akademii v letech 1978-1984. Z akademie si Kříž odnáší příklon k figurální malbě a k cykličnosti a snad i ovlivnění bývalého člena skupiny 42 směrem ke Křížově současné civilní tématice. Do volné tvorby se promítla také i zkušenost z restaurátorské činnosti, styk s historickou architekturou, odkud přejímá smysl pro řád a dekor. Tyto vlivy se v jeho malbě projevily však spíše v letech před rokem 2000. Základem vší jeho tvorby je vedle kresby smysl pro barvu a plné pochopení malířského vyjadřování.
Od roku 1985 vystavuje Pavel Kříž samostatně (např. Klub čs.spisovatelů, 1985; Ústav makromolekulární chemie ČSAV, 1987), v devadesátých letech zejména v nově vzniklých privátních pražských galeriích s jednoznačně vyprofilovaným výstavním profilem jako byly Galerie Béhémot (1992), Galerie Pecka (1996, 1998, 2005), Galerie Nová síň (1994) a v poslední výstavou toho druhu prezentace v Galerii Václava Špály (2006). Přestože se Pavel Kříž věnuje také kresbě a plastice jeho doménou zůstává malba.
Pokud máme možnost sledovat podoby současné malby, jsme schopni uvědomovat si zdroje, které ovlivňují vždy konkrétní dílo a autora. Zdá se, že v posledních letech sílí v malířství tendence a potřeby vyjadřovat se aktuálními způsoby k otázce prožívání intimity. Francouzský sociolog Henri-Pierre Jeudy klasifikuje dnešní politické eskapády, mediální realityshow a současné banalizování soukromí s cílem vyprovokovat kolektivní emoce a zaplnit prázdnotu veřejného života jako triumf demagogie. Umění jako odraz své doby pracuje s tím, co se mu nabízí a využívá obratně schopnost estetizovat jevy jakkoliv jsou negativní.
K malbě reagující na antagonismy rozevlátosti doby, neukotvenosti individua prostřednictvím výjevů plných nostalgie, účelového osamocení, vzácných okamžiků relaxace v kombinaci s jejich usazováním do jakýchsi střihových záběrů opírajících se o vizualitu filmovou a fotografickou můžeme řadit i malby Pavla Kříže. Kříž si osvojil od roku 2005 techniku malby kombinace akvarelu a akrylu, která přepisuje zvolený výjev jakoby formou fotografického záznamu rozostřeného v několika obrysech prolínajících se v solarizačních závojích. Formálně je malba ale naprosto autonomní, plná jistoty, smyslu pro detail, kompozici.
Od starší volné strategie fantaskní rytmizované malby Pláž z roku 2004, která odkazuje ještě na volnější malířské postupy se chronologicky dostáváme k pracím z roku 2005. Chladnější jemné tóny zelených a šedomodrých transparentních rozmývaných ploch vyznívají rafinovaně (Letná. Pohoda, 2005) v přírodních scénách s figurální stafáží. Zvláštní kategorii představuje skupina maleb, z let 2006-2009, která zčásti formálně ale i obsahově odkazuje na příklady amerického realismu meziválečných a poválečných let, pracujícího s pocity osamělosti a izolace. Malby Pavla Kříže Pauza (2008), V pokoji (2009), nám mohou vybavit malby Edwarda Hoppera (1882-1967) nebo Andrew Wyetha (1917-2009). Jejich nostalgii, melancholickou krásu každodenního života, anonymní postavy v podivných perspektivách a zvláštním osvětlení.
Do jisté míry kalkulativní „plážové malby“ např. Rozhovor (2008) nebo Akt (2008) - další z Křížových sérií připomenou jména Marka Petersona, Daniela Pollery, Erica Fischla. Exotika slunce a moře stává se dnes možná již všední, nicméně zůstává lákavou možností úniku z reality. Atraktivitu tohoto jejího obsahu dobře znají a znali autoři tzv. "american beach painting" či "coastal landscape art". Křížova nahota a erotika prosluněných pláží ale postrádá Fischlovu kontroverznost a neurguje společenskou apatii vůči zvráceným vztahům, vyznívá spíš dokumentaristicky, uvolněně a povzbuzuje vnímání barev. Americká plážová malba je spojována formálně s nejrůznějšími projevy realismu od hyperrealismu po jeho volné svobodnější a osobnější přepisy jako je tomu právě u Pavla Kříže. Je zřejmé, že domáci tradice je dnes v českém umění překračována a současná česká malba má šance se zapojit do mezinárodních kontextů, jako se jí to dobře dařilo již na počátku dvacátého století v probouzejícím se hnutí modernismu.

 

Pavel Kříž/KRYZ

narozen 10. 2. 1959 v Praze

pracuje v oborech malba, grafika a volná plastika v atelieru v Praze

Studia:

1974 - 1978 - Střední odborná škola výtvarná, Praha

1978 - 1984 - Akademie výtvarných umění, Praha

1983 - udělena cena Pražské ZOO za nejlepší návrh návrh kamenné mozaiky

1984 - udělena cena akademie za diplomovou práci

1991 - studijní pobyt Švýcarsko

1999 - studijní pobyt Německo

2008 - studijní pobyt Dánsko

Samostatné výstavy

1985 - “Kresby”, Klub čs. spisovatelů, Praha

1987 - “Obrazy a plastiky”, Ústav makromolekulární chemie ČSAV, Praha

1988 - “Obrazy, kresby, platiky”, zámek Lanškroun

1991 - Obrazy a kresby”, Galerie Vincence Kramáře, Praha

1991 - 1992 Galerie Palazzo Morettini, Locarno,

1992 - “Cvišncajt”, Galerie Behémót, Praha

1993 - “Černobílá”, Galerie Future, Praha

1994 - “Formálie”, Galerie Nová síň, Praha

1995 - “Koláže”, Galerie Atrium, Praha

1996 - “9X”, Galerie Pecka, Praha

1998 - “Bílá”, Galerie Pecka, Praha

2001- DG galerie Brno

2005 - „Kaleidoskop“, Galerie Pecka, Praha

2006 –„Obrazy“ Galerie Václava Špály, Praha

2009 – „Obrazy“ Galerie Felixe Juneweina , Kutná Hora

„Léto/Summer“, Galerie Pecka,Praha

Účast na výstavách:

1985 - Výstava ministerstva kultury ,Waršava, Polsko

1987 - Frankfurt, Mnichov

1988 – Mladé ateliéry, Galerie Fronta, Praha

1988 - Salón pražských výtvarných umělců 88, Praha

1988 - Malba generace umělců 80tých let Moskva

1990 – Umění mladé generace , Wroclav –Praha

1990 - Výstava ministerstva kultury, Portugalsko, Španělsko

1995 - “Artest”, Kunsthalle Palazzo, Liestal, Švýcarsko

1999 - Symposium, Kronach, Německo

2000 - Plauen, Německo

Žádné příspěvky.
Žádné příspěvky.